ข่าวสาร / ทั้งหมด / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 02/05/2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์จัดการจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EES) ได้นำคณะทำงานดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการและพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 32 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ชุด “รู้คิดรู้ทำ สำหรับผู้บริหาร” ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project