ข่าวสาร / ทั้งหมด / มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 08/10/2023

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 150 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับโครงการฯ โดยการเก็บขยะตามเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ปล่อยปลานิลซึ่งเป็นปลากินพืชลงในระบบบ่อบำบัดบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืช และได้บริจาคร่ม ถุงขยะสีดำ และ
ถุงมือแพทย์ เพื่อให้โครงการฯ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
————————–————————–
#ศึกษาดูงาน
#กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR)
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project