ข่าวสาร / ทั้งหมด / ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 24/09/2023

ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฝ่ายบริหารการเงินและโครงการ ธ.ก.ส.อาสาเพื่อสังคม (BAAC happy society) เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมกันนี้ทาง ธ.ก.ส.ได้ปล่อยปลากินพืชลงในระบบบ่อบำบัดจำนวน 1,000 ตัวเพื่อควบคุมจำนวนปริมาณแพลงก์ตอนในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project