ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัท เป็ปซี่- โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง
บริษัท เป็ปซี่- โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 25/10/2023

บริษัท เป็ปซี่- โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เป็ปซี่- โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง ได้นำผู้บริหารและพนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กับโครงการฯ โดยการเก็บขยะบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการฯ
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project