ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ ฟาร์ม
บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ ฟาร์ม
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 26/01/2024

บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ ฟาร์ม
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ ฟาร์ม ได้นำพนักงานจำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน เนื่องจากบริษัทมีความสนใจในการนำระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียไปปรับประยุกต์ใช้พื้นที่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียโดยเน้นในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project