ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 31/01/2024

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงาน เนื่องจากบริษัทมีความสนใจในการนำระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียไปปรับประยุกต์ใช้พื้นที่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย โดยเน้นในส่วนระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project