ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
บริการวิชาการ
| โพสต์วันที่ 03/05/2024

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย ดร.จุลบุตร จันทร์สูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้บริการวิชาการด้านการจัดการคุณภาพน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะใช้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (Constructed Wetland) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกลไกธรรมชาติช่วยธรรมชาติ บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาให้มีค่าเป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน คณะที่ปรึกษาฯ จึงได้เข้าร่วมประชุม/หารือ และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และหลักการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project

3