ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัท จี แคมป์ เอ็ดดูเคชั่น
บริษัท จี แคมป์ เอ็ดดูเคชั่น
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 16/09/2023

บริษัท จี แคมป์ เอ็ดดูเคชั่น
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท จี แคมป์ เอ็ดดูเคชั่น ได้นำนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และคณะคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 110 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อม พร้อมการรับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม และได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project