ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัท จี๊ป ประเทศไทย
บริษัท จี๊ป ประเทศไทย
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 02/03/2024

บริษัท จี๊ป ประเทศไทย
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท จี๊ป ประเทศไทย ได้นำผู้เข้าร่วมทริป JOC Meet : Out of town เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 40 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยนั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” พร้อมกันนี้ บริษัท จี๊ป ประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project