ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 05/01/2024

บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์แมนเนจเมนต์ 49 จํากัด ได้นำพนักงานของบริษัท จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project