ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด
บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 25/01/2024

บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด ได้นำเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงาน เนื่องจากบริษัทมีความสนใจในการนำระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช ไปปรับใช้กับน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดของโรงงานก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียโดยเน้นในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project