ข่าวสาร / ทั้งหมด / บริษัทผลิตภัณฑ์ ตราเพชร
บริษัทผลิตภัณฑ์ ตราเพชร
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 10/10/2023

บริษัทผลิตภัณฑ์ ตราเพชร
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัทผลิตภัณฑ์ ตราเพชร ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการฯ เพื่อนำไปรับประยุกต์ใช้ในโรงงาน โดยมีผู้เข้าดูงานจำนวน 4 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project