ข่าวสาร / ทั้งหมด / บจม. มานิตย์เจเนติกส์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
บจม. มานิตย์เจเนติกส์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
บริการวิชาการ
| โพสต์วันที่ 03/02/2024

บจม. มานิตย์เจเนติกส์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร และคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ให้บริการวิชาการการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการน้ำจากการเพาะเลี้ยงปลานิลของ บจม. มานิตย์เจเนติกส์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย บจม.มานิตย์ฯ มีความสนใจระบบป่าชายเลนร่วมกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในการทรีตน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา เพื่อหมุนเวียนน้ำกลับไปใช้ใหม่ ทางคณะที่ปรึกษาฯ ลงสำรวจพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ บจม.มานิตย์ฯ และให้องค์ความรู้เรื่องป่าชายเลนบำบัดน้ำเสีย และระบบบ่อบำบัดน้ำเสียแก่คณะเจ้าหน้าที่ บจม.มานิตย์ฯ
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project