ข่าวสาร / ทั้งหมด / ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ (Nature by Nature)
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ (Nature by Nature)
ประชาสัมพันธ์
| โพสต์วันที่ 20/05/2024

ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ (Nature by Nature)
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ผลการดำเนินงานส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าชายเลน ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำขนาดเล็ก สัตว์เศรษฐกิจบริเวณหน้าหาดแหลมผักเบี้ย รวมถึงสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
รับชมวิดิทัศน์ ชุด “รู้คิดรู้ทำ” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=E1uCmLpv3Wo
——————————————
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project