ข่าวสาร / ทั้งหมด / ติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี
ติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี
อื่นๆ
| โพสต์วันที่ 23/08/2023

ติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี
         เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะนักวิจัยของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีจนถึงปากแม่น้ำเพชรบุรี ตามกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำ มีจุดเก็บตัวอย่าง 9 สถานี คือ
   1. สถานีสะพานใต้เขื่อนเพชรบุรี
   2. สถานีสะพานบ้านลาด
   3. สถานีสะพานถนนเพชรเกษม (ก่อนไหลเข้าเมืองเพชรบุรี)
   4. สถานีสะพานวัดจันทราวาส (ก่อนไหลเข้าพื้นที่ชุมชนหนาแน่นริมแหล่งน้ำ)
   5. สถานีสะพานลำไย (พื้นที่ชุมชนหนาแน่นริมแหล่งน้ำใกล้กับบริเวณตลาด)
   6. สถานีสะพานเทศบาล
   7. สถานีสะพานวัดขุนตรา (หลังจากไหลผ่านเมือง)
   8. สถานีสะพานวัดเขาตะเครา (ไหลลงอ่าวบางตะบูน) และ
   9. สถานีสะพานบ้านแหลม (ไหลลงปากแม่น้ำบ้านแหลม)
        จากนั้นนำตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ ตามวิธี Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (2005) เพื่อทราบถึงสถานภาพของแม่น้ำเพชรบุรีและใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

————————-
————————-
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project