ข่าวสาร / ทั้งหมด / ชมรมนิติโดม 19
ชมรมนิติโดม 19
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 25/06/2024

ชมรมนิติโดม 19
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ชมรมนิติโดม 19 ได้นำสมาชิกในชมรมฯ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 40 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับโครงการฯ โดยการปล่อยปลากินพืชลงในระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project