ข่าวสาร / ทั้งหมด / งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 14/12/2023

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชากับสิ่งแวดล้อมระหว่างเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุนเอราวัณ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 38 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project