ข่าวสาร / ทั้งหมด / ค่ายพัฒนาเยาวชน (Youth Camp)
ค่ายพัฒนาเยาวชน (Youth Camp)
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 09/10/2023

ค่ายพัฒนาเยาวชน (Youth Camp)
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ค่ายพัฒนาเยาวชน (Youth Camp) ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 25 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมกันนี้ทาง Youth Camp ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับโครงการฯ โดยการเก็บขยะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project