ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ฝึกอบรม
| โพสต์วันที่ 25/01/2024

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Content :: ดัชนีชี้วัดศักยภาพการจัดการขยะ และหลักการ Quartering
กิจกรรม :: แยกรักษ์โลก
กิจกรรมเสริมความรู้
กิจกรรมที่ 1 การคัดแยกขยะ
กิจกรรมที่ 2 โครงสร้างขยะ
กิจกรรมที่ 3 ขุมทรัพย์ขยะ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 – 17.00 น.
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 54 ท่าน
นิสิตปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ห้อง 401 EV02 คณะสิ่งแวดล้อม มก. กรุงเทพฯ
บรรยายโดย ผศ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล ดร.จุลบุตร จันทร์สูรย์ และ
ทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมฝึกอบรมได้ที่/ For more information
Tel: 093-124-1340
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project