ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 03/07/2024

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำคณะอาจารย์จาก University of Wisconsin-Green Bay เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 4 คน ให้ต้อนรับและบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ภาคิน มาสกลุรัตน์ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พร้อมรับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project