ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 07/10/2023

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ได้นำนักศึกษาในรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 21 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project