ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 06/06/2023

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงานจำนวน 150 คน
ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชนโดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมกันนี้ทางหน่วยงานได้ชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project