ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 14/05/2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567” เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 19 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project