ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 16/02/2024

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานจำนวน 100 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงาน ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” ซึ่งมีระยะทางเดินไป – กลับประมาณ 1,800 เมตร และทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยรามคำแหงได้ร่วมปล่อยปลานิลลงในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project