ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 05/03/2024

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา และคณะอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 107 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project