ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 27/02/2024

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Tropical Forestry 2024 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจาก นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม พร้อมนั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project