ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 29/05/2024

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 47 คน ให้ต้อนรับและบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พร้อมรับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม และนั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project