ข่าวสาร / ทั้งหมด / คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 13/01/2024

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาได้เดินทางศึกษาดูงานและติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเยี่ยมชมประกอบด้วย กรรมาธิการการต่างประเทศ ที่ปรึกษา นักวิชาการ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางโครงการฯ ให้การต้อนรับนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล เลขานุการโครงการฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร. ภาคิน มาสกุลรัตน์ พร้อมกันนี้คณะได้รับชมวีดิทัศน์องค์ความรู้ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ และได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ
————————–————————
#โครงการพระราชดำริฯแหลมผักเบี้ย
#lerdproject
#ศึกษาดูงาน
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: [email protected]
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project
www.lerd.org