ข่าวสาร / ทั้งหมด / กิจกรรม “วันนวมิน-ทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร
กิจกรรม “วันนวมิน-ทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร
ประชาสัมพันธ์
| โพสต์วันที่ 13/10/2023

กิจกรรม “วันนวมิน-ทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานี้ จังหวัดเพชรบุรีดำเนินการจัดกิจกรรม “วันนวมิน-ทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี องค์การเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อาทิ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง การปรับปรุงดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย การพัฒนาดินของสถานีพัฒนาที่ดิน โครงการฝนหลวง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี การแก้ไขปัญหาอุทกภัย/อ่าวพวง ของโครงการชลประทานเพชรบุรี และในการนี้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะและน้ำเสีย
————————–————————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project