ข่าวสาร / ทั้งหมด / กิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) กิจกรรมทางวิชาการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต”
กิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) กิจกรรมทางวิชาการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต”
ประชาสัมพันธ์
| โพสต์วันที่ 21/12/2023

กิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) กิจกรรมทางวิชาการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต”
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) และกิจกรรมทางวิชาการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” โดยมุ่งหวังในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและสารประโยชน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การเลือกคณะวิชา และแนะนำสาขาอาชีพ บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครองเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียนที่จะเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการออกบูธประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและศาสตร์ของพระราชาด้านการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และงานการศึกษาวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ความรู้ของโครงการแหลมผักเบี้ยฯ
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project