ข่าวสาร / ทั้งหมด / การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมเพื่อสังคม
| โพสต์วันที่ 29/02/2024

การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 35 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” พร้อมกันนี้การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) ร่วมกับทางโครงการฯ โดยการปล่อยปลานิลลงในระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project