ข่าวสาร / ทั้งหมด / การประปานครหลวง (กปน.)
การประปานครหลวง (กปน.)
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 12/09/2023

การประปานครหลวง (กปน.)
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปานครหลวง (กปน.) ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “เสริมสร้างบทบาทสมาชิกกับการบริหารงานสหภาพแรงงาน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คือคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง (สร.กปน.) เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 45 คน ซึ่งทางโครงการฯได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการสิ่งแวดล้อม พร้อมการรับชมวีดีทัศน์ในห้องประชุม และได้นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเดินสะพานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project