ข่าวสาร / ทั้งหมด / การจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน สระน้ำภายในวัดทองสุทธาราม
การจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน สระน้ำภายในวัดทองสุทธาราม
บริการวิชาการ
| โพสต์วันที่ 20/09/2023

การจัดการคุณภาพน้ำผิวดิน สระน้ำภายในวัดทองสุทธาราม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร และคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ให้บริการวิชาการด้านการจัดการคุณภาพน้ำผิวดินสระน้ำภายในวัดทองสุทธาราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. จากการสำรวจพื้นที่พบว่า สระน้ำมีความลึกประมาณ 0.95 เมตร ตะกอนหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร มีการเลี้ยงปลาดุก ปลานิล และเต่า อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีกิจกรรมการให้อาหารปลา ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำพบว่า ออกซิเจนละลายน้ำมีค่า 1.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่สัตว์น้ำจะอาศัยอยู่ได้ ทางคณะที่ปรึกษาฯ จึงเสนอแนะให้มีการจับปลาออกจากสระ ให้เลี้ยงไว้เฉพาะปลากินพืชอัตราส่วนปลา 4 ตัวต่อพื้นที่ผิวน้ำ 1 ตารางเมตร ทำการขุดลอกตะกอน ลดกิจกรรมการให้อาหารปลา และปรับทิศทางการติดตั้งกังหันน้ำโซล่าเซลล์ให้อยู่ในทิศที่รับแสงแดดได้มากที่สุด
————————–
————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project