ข่าวสาร / ทั้งหมด / การจัดการคุณภาพน้ำผิวดินในโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดการคุณภาพน้ำผิวดินในโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริการวิชาการ
| โพสต์วันที่ 08/02/2024

การจัดการคุณภาพน้ำผิวดินในโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 -15.00 น. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล คณะอาจารย์ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ให้บริการวิชาการการจัดการคุณภาพน้ำผิวดินในโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าแหล่งน้ำเน่าเสีย น้ำเขียว มีกลิ่นเหม็น ฯลฯ คณะที่ปรึกษาจึงทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม และสำรวจลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ำ พบว่าแหล่งน้ำมีความสามารถในการฟอกตัวเองได้ตามธรรมชาติได้ หากมีการขุดลอกตะกอน เลี้ยงปลาเพื่อควบคุมปริมาณสาหร่าย (อัตราปลากินพืช 4 ตัวต่อ 1 ตารางเมตรผิวน้ำ) ร่วมกับการนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใน wetland และใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร

————————–————————–

————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project