ข่าวสาร / ทั้งหมด / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 14/12/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล สมาชิกกองทุนธนาคารขยะ/คณะทำงานกองทุนธนาคารขยะ เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 70 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project