ข่าวสาร / ทั้งหมด / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 18/01/2024

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เข้าศึกษาดูงานจำนวน 300 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project