ข่าวสาร / ทั้งหมด / กลุ่มเยาวชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
กลุ่มเยาวชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ฝึกอบรม
| โพสต์วันที่ 30/04/2024

กลุ่มเยาวชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
Go Green Camping :: รู้คิด รู้ทำ สนุกเรียนรู้
เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
@โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
2 วัน 1 คืน วันที่ 29 – 30 เมษายน 2567
กลุ่มเยาวชน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
Content :: รู้คิด รู้ทำ ขยะและน้ำเสียชุมชน
สนุกเรียนรู้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
กิจกรรมเสริมความรู้ 7 ฐานการเรียนรู้
การกำจัดขยะชุมชน
กิจกรรมที่ 1 แยกขยะ รักษ์โลก
กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีกล่องคอนกรีตกำจัดขยะ
กิจกรรมที่ 3 ปลูกต้นไม้ด้วยรักษ์โลก
กิจกรรมที่ 4 ระบบนิเวศป่าชายเลน
การบำบัดน้ำเสียชุมชน
กิจกรรมที่ 5 บ่อบำบัด
กิจกรรมที่ 6 พืชและหญ้ากรองน้ำเสีย
กิจกรรมที่ 7 ระบบนิเวศป่าชายเลน
บรรยายโดย ทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม Go Green Camping ได้ที่/ For more information
Tel: 093-124-1340
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project