ข่าวสาร / ทั้งหมด / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 09/02/2024

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 135 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา” ซึ่งมีระยะทางเดินไป – กลับประมาณ 1,800 เมตร
————————–———————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project