ข่าวสาร / ทั้งหมด / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดูงาน
| โพสต์วันที่ 16/05/2024

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 9 คน ซึ่งทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะชุมชน โดยใช้หลักของธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยรับฟังการบรรยายจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รับชมวีดิทัศน์ในห้องประชุม นั่งรถรางชมพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนเส้นทาง “มัจฉาบาทา”
————————–——————–
————————–————————–
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่/ For more information
สำนักงานกรุงเทพฯ (Bangkok Office):
Tel. 02-579-2116, 092-273-0546
Fax. 02-579-2116 ต่อ 112
E-mail: lerd.in.th@gmail.com
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project