ข่าวสาร / ทั้งหมด / กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
ฝึกอบรม
| โพสต์วันที่ 27/03/2024

กรมสรรพสามิต
Go Green Camping (เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ)
@โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
วันที่ 27 มีนาคม 2567
กรมสรรพสามิต โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับต้น
Content :: น้ำเสียชุมชน เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
กิจกรรมเสริมความรู้ 4 ฐานการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 ระบบบ่อบำบัด
กิจกรรมที่ 2 ปล่อยปลาและดูแลรักษาระบบบ่อบำบัด
กิจกรรมที่ 3 ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย
กิจกรรมที่ 4 รับลม ชมนก ในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
สำหรับ ข้าราชการกรมสรรพสามิต โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับต้น
บรรยายโดย ทีมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
————————–————————
————————–————————–
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม Go Green Camping ได้ที่/ For more information
Tel: 093-124-1340
FB. โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย
IG. the_royal_lerd_project