องค์ความรู้ / น้ำเสีย / ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย
น้ำเสีย
| โพสต์วันที่ 11/07/2022
ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย

image knowledge
คำอธิบาย
ระบบที่ใช้พืชและหญ้ากรองน้ำเสีย ได้แก่ หญ้าสตาร์ หญ้าคาลล่า หญ้าโดสครอส และพืชอื่น ๆ เช่น ธูปฤาษี กกกลม หญ้าแฝก พุทธรักษา เป็นตัวกรอง โดยให้น้ำเสียไหลเข้าแปลงพืชที่ระดับความสูง 30 ซม.จากผิวดิน ใช้เวลากักขังน้ำเสียไว้ 5 วัน และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 2 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่มากับน้ำเสียเปลี่ยนไปเป็นธาตุอาหารแกพืช ส่วนในช่วงที่ปล่อยแปลงแห้งเป็นการเพิ่มออกซิเจนในช่องว่างของดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้ำเสียรอบถัดไป และต้องมีการตัดหญ้ามีอายุครบ 45 วัน ส่วนพืชอื่นๆ 60 วัน ยกเว้นธูปฤาษี ที่ระยะเวลา 90 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำการบำบัดน้ำเสีย