องค์ความรู้ / น้ำเสีย / ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม
น้ำเสีย
| โพสต์วันที่ 11/07/2022
ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม

image knowledge
คำอธิบาย
ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมใช้กลไกการบำบัดเช่นเดียวกับระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย แตกต่างกันที่วิธีการปล่อยน้ำเสียเข้าแปลงพืชที่ระดับความสูง 30 ซม. จากผิวดิน และปล่อยให้น้ำเสียไหลแบบต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลากักพักน้ำอย่างน้อย 1 วัน โดยอัตราการไหลของน้ำเสียเท่ากับปริมาณน้ำเสียใหม่ที่สามารถผลักดันไล่น้ำเสียเก่าและต้องมีการตัดพืชออกจากแปลงเช่นเดียวกัน