องค์ความรู้ / ขยะ / กล่องคอนกรีตกำจัดขยะ
ขยะ
| โพสต์วันที่ 11/07/2022
กล่องคอนกรีตกำจัดขยะ

image knowledge
คำอธิบาย
วิธีการดังกล่าว เป็นการประยุกต์การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลในกล่องคอนกรีต โดยใช้ขยะอินทรีย์ใส่กล่องคอนกรีตสลับเป็นชั้นโดยไม่ต้องทำการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ ระหว่างชั้นจะใส่ดินแดงหรือดินนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของจุลินทรีย์และมีการรดน้ำเพิ่มความชื้น ช่วยในการลดอุณหภูมิของกระบวนการหมัก ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำปุ๋ยหมักขยะเพียง 30 วัน